NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

NYE ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSER

Fra mars 2021 vil det komme nye energiforbruksetiketter og reviderte energieffektivitetsklasser for husholdningsapparater. Her finner du all relevant informasjon om dette.

Energiforbruksetiketten (eller EU-etiketten) har gitt informasjon om lavt energi- og vannforbruk for store husholdningsapparater siden 1996. Den er lovpålagt og vises på produktet både i butikker og på forhandlernes nettsider.
Energiforbruksetiketten skal gi kunden en rask oversikt over energieffektivitetsdata for å gjøre det enkelt å sammenligning med andre produkter.
Med tiden har husholdningsapparater blitt mer kostnads- og energieffektive. Derfor oppdateres nå EU-etiketten.

EU har vedtatt en obligatorisk oppdatering av gjeldende energietiketter for følgende produktkategorier:

• Vaskemaskiner
• Vaskemaskin med tørketrommel
• Kjøleskap/frysere
• Oppvaskmaskin

Fra mars 2021 skal etiketten alene være synlig på alle produkter.
ENDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSENE

ENDRINGER I ENERGIEFFEKTIVITETSKLASSENE

Hvilke endringer kommer egentlig i energieffektivitetsklassene?

Det er faktisk veldig enkelt: De vanlige «Pluss»-klassene, for eksempel A +++, A ++ og A +, erstattes av en enhetlig energiforbruksskala fra A til G. Fargeskalaen på sju trinn beholdes. På grunn av endrede målemetoder er det ikke mulig å konvertere den gamle etiketten til den nye. Det er bare mulig å en omtrentlig informasjon.

Per i dag vil ikke endringene påvirke tørketromler, stekeovner og kjøkkenvifter. Det forventes at disse vil bli revidert fra 2022. Derfor er det fullt mulig at du vil finne en vaskemaskin merket som C-klasse ved siden av en tørketrommel som er merket A +++.

Den europeiske hvitevareorganisasjonen APPLiA forklarer bakgrunnen for endringen, tidsfrister, produsentenes og forhandlernes forpliktelser ut fra de nye økodesignkravene som fokuserer på ressurseffektivitet, og den nye energiforbruksetiketten. Forbrukerne vil kunne se de nye etikettene på apparatene fra 1. mars 2021.
Den nye energiforbruksetiketten for vaskemaskiner
Den nye energiforbruksetiketten for vaskemaskiner

I tillegg til den nye energiforbruksetiketten introduseres det også helt nytt innhold:

Det vil være en QR-kode på alle energiforbruksetiketter. Disse peker til EUs produktdatabase EPREL. Der vil du finne mer informasjon om energiforbruksetiketten og produktinformasjonsarket til det respektive apparatet.

De tidligere Pluss-klassene (A +++, A ++ og A +) gjelder ikke lenger for vaskemaskinsektoren. De tilgjengelige energieffektivitetsklassene går fra A til G.

Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser for sentrifugestøy fra A-D for å gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

Den nye energietiketten for vaskemaskiner
Den nye energietiketten for vaskemaskiner

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse*
3. Vektet energiforbruk* i kWt/100 driftssykluser (i Eco 40-60-programmet)
4. Maksimal lastekapasitet
5. Varigheten til "Eco 40-60" syklusprogram med full maskin
6. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (i Eco 40-60-program)
7. Sentrifugeeffektivitetsklasse*
8. Støyutslipp under sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse

Den nye energiforbruksetiketten for kombinerte vaskemaskiner/tørketromler
Den nye energiforbruksetiketten for kombinerte vaskemaskiner/tørketromler

Som med alle nye energiforbruksetiketter vil det også være en QR-kode for kombinert vaskemaskin/tørketrommel som peker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.

For vaskemaskiner vil de tilgjengelige energieffektivitetsklassene fortsatt variere fra A til G.

Hele merkingen for denne produktgruppen vil bli revidert. Vask og tørk vises på egne skalaer, og verdiene for dem vises tydeligere.

Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som en årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser for sentrifugestøy fra A-D for å gjøre støynivået i dB (A) mer transparent.

Den nye energiforbruksetiketten for kombinerte vaskemaskiner/tørketromler
Den nye energiforbruksetiketten for kombinerte vaskemaskiner/tørketromler

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse** (komplett driftssyklus)
3. Energieffektivitetsklasse* (vaskesyklus)
4. Vektet energiforbruk i kWt/100 sykluser (komplett driftssyklus**)
5. Vektet energiforbruk* i kWt/100 sykluser (vaskesyklus)
6. Maksimal maskinkapasitet (komplett driftssyklus**)
7. Maksimal maskinkapasitet (vaskesyklus)
8. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (komplett driftssyklus)
9. Vektet vannforbruk* i liter/driftssyklus (i vaskesyklus)
10. Programmets varighet (fullstendig driftssyklus**) ved full maskin
11. Varigheten til "Eco 40-60"-program med full maskin
12. Sentrifugeeffektivitetsklasse*
13. Støyutslipp under sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse

Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner
Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner

Som en del av standardiseringsprosessen har de tidligere «Pluss»-klassene (A +++, A ++ og A +) også blitt erstattet for oppvaskmaskiner med en enhetlig skala fra A til G. I henhold til den forrige standarden tilsvarer den nye energieffektivitetsklassen B omtrent et apparat med A +++ -23 %.

Det vil for fremtiden være en QR-kode på alle energiforbruksetiketter. Disse peker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.

Videre innføres det nye og mer realistiske krav (f.eks. til gryter) når man angir kuverter. Derfor vil verdiene her avvike i forhold til den gamle energforbruksetiketten.
Forbruket av vann og elektrisitet oppgis ikke lenger som årlig verdi, men per syklus eller 100 vaskeprosesser.
Det introduseres også nye støyklasser fra A til D for å gjøre støynivået i dB(A) mer transparent.

Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner
Den nye energietiketten for oppvaskmaskiner

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse
3. Energiforbruk i kWt/100 driftssykluser på øko-program
4. Antall standard kuverter
5. Vannforbruk i liter på Eco-program
6. Varigheten av en "Eco"-syklus
7. Støyutslipp ved sentrifugering uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse

Den nye energiforbruksetiketten for kjøleskap/frysere
Den nye energiforbruksetiketten for kjøleskap/frysere

Det vil også være en QR-kode på etikettene på kjøleskap og frysere som peker til EUs produktdatabase EPREL. Der finner du mer informasjon om energietiketten og produktinformasjonsarket til det respektive produktet.

De tidligere Pluss-klassene (A +++, A ++ og A +) gjelder ikke lenger for kjøle- og fryseprodukter. Energieffektivitetsklassene vil gå fra A til G. Den nye energieffektivitetsklassen A tilsvarer et apparat med A +++ - 60 % i henhold til den forrige standarden.

Som tidligere rapporteres forbruket av elektrisitet årlig.
De nye støyklassene fra A til D skal gjøre støynivået i dB(A) mer transparent.

Den nye energiforbruksetiketten for kjøleskap/frysere
Den nye energiforbruksetiketten for kjøleskap/frysere

1. QR-kode
2. Energieffektivitetsklasse
3. Energiforbruk i kWt/år (målt under nye standardforhold)
4. Totalt volum for alle fryserom
5. Totalt volum for alle kjølerom
6. Støyutslipp uttrykt i dB(A) re 1 pW og støyutslippsklasse

Økodesignforskriften
Økodesignforskriften

I tillegg til de endrede energieffektivitetsklassene gjelder også den nye økodesignforskriften fra 1. mars 2021. Denne regulerer miljøvennlig design av produkter, minimum tilgjengelighet av reservedeler og retningslinjer for resirkulering og reparasjon.

Målet er å redusere miljøpåvirkningen av husholdningsapparater samtidig som man tar hensyn til hele livssyklusen.

Oppdag vår selvbetjeningportal for å finne de riktige reservdelene for å reparere produkterna dine.

Oppdag mer
Sammenlign modeller
0/3
Sammenlign Nulstil